български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Колеги

Уважаеми колеги,

Предлагаме сътрудничество за диагностика и лечение на сложни клинични (ендодонтски, пародонтални, хирургични и др.) случаи и поставяне на зъбни имплантати. Освен консултации Ви предлагаме пряко участие в лечението. Предварителната подготовка, както и неспецифичните терапевтични дейности, включително при пародонтални операции и поставяне на зъбни имплантати, могат да се проведат от Вас съобразно приетия лечебен план. Ние само ще помогнем в решаването на конкретната задача.

При интерес от Ваша страна можем да постигнем плодотворно и взаимно изгодно сътрудничество.