български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Какво представлява зъбният имплантат?

Зъбният имплантат е устройство, което замества корена на зъба. Най-често използваните имплантати имат формата на винт, направен от биологично поносим титан. Имплантатът се монтира в челюстната кост, която прораства по неговата повърхност и го закотвя здраво в челюстта. След като завърши процеса на остеоинтеграция, към имплантата се прикрепва онази част, която ще носи зъбния заместител – коронка, мост, носач за зъбна протеза. Новата протеза изглежда като естествените зъби и се усеща и функционира като тях.


Естествен зъб. 1) зъбна коронка; 2) зъбен корен; 3) периодонциум: има важна роля за защитата на зъба от микроорганизмите и другите вредни фактори в устата, заедно с това играе ролята на амортисьор по време на дъвкане, тъй като поема и разпределя равномерно дъвкателното налягане; 4) венечна лигавица: защитава зъба и околната кост от микроорганизмите в устата; 5) алвеоларна кост.

Зъбен имплантат – схема на имплантата.1) същински имплантат, замества зъбния корен; 2) шийка на имплантата; 3) надстройка, изпълнява ролята на зъбно пънче или друг протезен крепител; 4) алвеоларна кост, около имплантата липсва периодонциум; 5) венечна лигавица. Забележете, че около имплантата няма периодонциум. Цялата защита на имплантата от микроорганизмите и другите вредни фактори в устата се поема изцяло от венечната лигавица. Поради това нейното значение е от особена важност за дългия живот на имплантата в устата.