български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Кои пациенти са подходящи?

Ако здравословното Ви състояние позволява да Ви се извади зъб извън болнична обстановка, Вие сте подходящ за лечение със зъбни имплантати. Доброто общо състояние и адекватните размери на челюстната кост са основните изисквания за поставяне на имплантати. Всеки човек с липсващи зъби може да се лекува с имплантати.

Зъбни имплантати обикновено не се поставят на юноши, докато не достигнат пълно физическа зрелост. Някои общи болестни състояния и заболявания намаляват ефективността от имплантатното лечение. Ето защо, преди да предприемете лечение с имплантати, Вие трябва подробно да обсъдите здравословното си състояние с Вашия имплантолог.

Всички хора са различни. Поради това и резултатите от лечението с имплантати могат да са различни. Само опитен клиницист може да определи най-подходящия за Вас лечебен план. Помолете Вашия доктор да Ви обясни подробно предимствата и рисковете от заместването на зъбите със зъбни имплантати.