български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Лечение

Първа визита

Успешното лечение на заболяванията на структурите в устната кухина и лицево-челюстната област се обуславя от 3 интегрирани елемента:

Задълбочен анализ

Цялостното разбиране на нуждите на нашите пациенти лежи в основата на лечебния процес. Екипът на Дентални кабинети „Дентакорд” ще Ви предостави задълбочен анализ на сегашното Ви състояние и ще Ви предложи решения, които ще бъдат ефективни за здравето Ви за период от много години.

За да преценим вашето състояние и да определим заедно с Вас Вашите нужди и желания, ние трябва да съберем необходимата информация.

При първата визита Вие ще попълните писмен формуляр-въпросник, в който ще отразите кои според Вас са вашите проблеми и каква е представата Ви за бъдещия вид на вашата уста и усмивка.

Ние ще изследваме подробно зъбите, тъканите на устата и лицето Ви. Ще преценим захапката и усмивката, работата на мускулите и долночелюстната става.

Накрая заедно с Вас ще определим всички Ваши проблеми и ще обсъдим възможностите за тяхното решаване според Вашите желания. Съвместно с Вас ще изберем лечебния план, последователността на лечебните мероприятия и ще приемем удобен финансов план.

Избор на подходящо лечение

Базирайки се на ясни критерии, определени от правилата на добрата стоматологична практика и отговарящи на Вашите нужди и желания, Дентални кабинети „Дентакорд” ще Ви предоставят конкурентни лечебни и финансови решения, съобразно Вашите очаквания.

Поддържащо лечение и профилактика

След успешния край на лечението Ви ние в Дентални кабинети „Дентакорд” ще продължим да се грижим за Вашето здравословно състояние, предлагайки Ви голямо разнообразие от подържащи и профилактични мероприятия, посредством които ще постигнем стабилизиране на получените резултати и недопускане развитие на нови болестни промени.

 

Лечебен график

Лечението се провежда според приетият лечебен и финансов план, следвайки одобреният от Вас график за отделните манипулации.

Все пак, трябва да се има пред вид, че медицината и стоматологията не са точни науки. Съвременната медицина (и стоматологията като медицинска специалност) все още не са открили и въвели в практиката такива методи за изследване и диагностика, които да ни дават стопроцентова представа за действителното състояние на пациента. Наред с това, човешкият организъм, както всяко живо същество, се променя непрекъснато. Поради това, на всеки етап от лечението Ви могат да настъпят промени в предварително приетия лечебен и финансов план. Наше задължение е да сведем тези промени до минимум съобразно нашите способности и възможности.

Успешният изход от провежданото лечение е немислим без Вашето активно и директно участие. Ето защо ние Ви предоставяме цялата информация за състоянието Ви и възможностите за лечение. Ваше задължение е:

Да ни предоставите навреме цялата информация за здравословното си състояние, необходима за Вашето лечение. Между нас трябва да има взаимно доверие. Не трябва да има премълчани подробности за Вашето здраве;

Да спазвате взаимно договорения график за провеждане на манипулациите. При невъзможност да ни посетите в договорения час за поредната манипулация, трябва да ни уведомите възможно най-рано;

Да следвате стриктно дадените от нас назначения и инструкции. Не забравяйте, че ние се грижим за Вашето здраве.

 

Безболезнено лечение

Известно е, че в повечето случаи лечението на зъбите и венците е свързано с болка. Ние ви предлагаме безболезнено лечение. Всички стоматологични манипулации могат да се провеждат под местна упойка. Ако това не Ви удовлетворява, ние ще Ви консултираме с нашия анестезиолог и, ако е необходимо, ще ви осигурим лечение под обща упойка в болнична обстановка.