български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Услуги

Дентални кабинети „Дентакорд” Ви предлагат:

 • Превантивна стоматология и профилактика
 • Консервативна стоматология
 • Пародонтология и лечение на заболяванията на устната лигавица
 • Протезиране
 • Детска дентална медицина
 • Орална и лицево-челюстна хирургия

 

Превантивна стоматология и профилактика

Превантивната стоматология има за цел да предпази устната кухина и зъбите от възникване на заболявания.

Тук се отнасят:

 • Профилактични прегледи и консултации. Изготвя се индивидуална профилактична програма. Тя включва необходимите стоматологични намеси, честотата на контролните прегледи и дейностите, които па¬ци¬ентът трябва да извършва в домашни условия.
 • Професионално почистване и на зъбите. Провежда се с ултразвукови и песъкоструийни апарати. Завършва с полиране на зъбите.
 • Предпазване от кариес и реминерализация. Апликация на флуорни и калциево-фосфатни разтвори, пасти, гелове и лакове, които повишават устойчивостта на зъбите.
 • Силанизиране на фисурите. Фисурите на малките и големите кътници на детските зъби се запечатват с материали, наречени силанти. Те предпазват детските зъби от развитието на кариес и отделят флуор, който прави зъбите по-здрави.

 

Консервативна стоматология

 • Лечение на кариеса и неговите усложнения (пулпит, гангрена, периодонтит).
 • Обтурации с високо естетични материали
 • Лечение на зъбната пулпа със запазване на нейния виталитет (при начални пулпити)
 • Кореново лечение (напреднали пулпити, гаргрени, периодонтити)
 • Изграждане на зъбите с щифтове, когато липсва голяма част от зъбната коронка др.
 • Лети обтурации (пломби) – при силно разрушени зъби

Пародонтология и заболявания на устната лигавица

Лечение на заболяванията на венци¬те и лигавиците на устата. Венците задържат зъбите в челюстната кост. Техните заболявания (гингивити и пародонтити) постепенно ги разрушават, което води до разклащане и загуба на зъбите. Наред с това възпалените и кървящи венци са причина и за лошия дъх от устата. А «кървавата усмивка» не се вмества в понятието естетика.

 

Протетизиране (ортопедия):

Възстановяване на силно разрушени зъби и зъбни корени:

Това става чрез:

Фасети. С тях се възстановяват частично разрушени или неестетични предни зъби. Изработват се само от керамика.

Лети пломби.

Частични или цели коронки. Изработват се от естетични и високо естетични материали. Най-популярните методи в момента са металокерамичните (с основа от специални метални сплави или благородни метали – златокерамика) и изцялокерамичните конструкции.

Заместване на липсващи зъби

По една или друга причина в устата може да липсват отделни зъби (частично обеззъбяване) или всички зъби (пълно или тотално обеззъбяване) на едната или и двете челюсти. За заместване на липсващите зъби се използват:

 • Мостове (при липсващи единични зъби)
 • Частични протези
 • Цели протези
 • Зъбни имплантати

 

Детска стоматология

Занимава се с лечението на зъбите и околните тъкани и органи в детска възраст, обособен самостоятелно поради спецификата на дет¬ския организъм и психика. В нея се включват: мотивация и борба със страха от зъ¬болекар, лечение на кариес, лечение на заболяванията на зъбната пулпа, ле¬че¬ние на пародонта и лигавицата на устната кухина, флуоризиране, силанизиране.

 

Орална и лицево-челюстна хирургия

Представлява дял от денталната медицина, свързан с провеждането на разнообразни оперативни интервенции (екстракция на зъби, апикална остеотомия, пародонтална хирургия и много др.), с които се постига лечение на различни заболявания в устната кухина и лицево- челюстната област.