български   english   deutsch
  начало e-mail контакти
Клинични случаи


Напълно обеззъбена горна челюст при пациентка на 34 години. A – мостова конструкция преди лечението; B – ортопантомография преди лечението ; C – циментираният мост на имплантати; D – контролна ортопантомография 2 години след циментиране на моста.

Пациент с напълно обеззъбена долна челюст и лечение със зъбни имплантати и протеза на траверси. A – силно стопен и много тесен венец на долната черюст; B – предоперативна ортопантомограма, долната челюст е с напреднала атрофия; C – секторни рентгенограхии на имплантатите с протезата; D – ортопантомограма на имплантатите с протезата; E – имплантатите с носещата конструкция на траверси; F – протезата.
 

Пациент с имплантати и направлявана костна регенерация на дълбок пародонтален джоб на 27 зъб. А – ортопантомограма преди лечението; B – предоперативна секторна рентгенография; C – костният джоб по време на операцията; D – поставяне на имплантатите, поради липса на достатъчно широчина на алвеоларния гребен, в същия сеанс бе проведено и разширяване широчината на костния венец; E – пет месеца след операцията на костния джоб; F – контролна фотография 4 години и 11 месеца след поставянето на имплантатите и 4 години и 6 месеца след циментиране на моста; G – контролна ортопантомография 4 години и 6 месеца след циментиране на моста – имплантатите са в отлично състояние.

Кой е изкуственият зъб?